Jamila (betyder "Den vackra" på arabiska) 4 veckor Såld Jamila 4 veckor
Jabbar ( betyder " maktful" ) 4veckor Såld Jabbar 4 veckor
Jabril (betyder "Gabriel") 4 veckor Såld Jabril 4 veckor
Jamila 10veckor Jamila 10veckor
Jamila 10veckor Jamila 10veckor
Jabbar10 veckor Såld Jabbar10 veckor
Jabbar10 veckor Såld Jamila och Jabbar
Jabril 10veckor Jabril 10veckor
Jamila och Jabbar Jabril och Jabbar