Skillnad mellan sphynx och Don-sphynx.

 

Eftersom är många som ställer denna fråga vill jag själv leta information om detta. Resultat av min sökning i olika böcker och uppfödar sidor ser ut så här.

Don-sphynx skiljer sig från sphynx båda fysiologiskt och genetisk.

1. Don är större och kraftigare.

2. Don har fler rynkor även som vuxen katt

3. Don har öronen som pekar rakt upp och inte lite åt sidor som hos sphynx.

Don Sphynx.

Tekn. S.O.Grigorjeva

Kanadensisk Sphynx

Tekn. S.O.Grigorjeva

4. Don har tre olika ras typer inom samma ras som skiljer sig med olika nakenhets grad.
Första variant är total naken typ som är mycket mera naken än sphynx. Vanlig eller så kallade kanadensisk sphynx är aldrig helt naken. Mest nakna sphynxar har lite kort hår på näsa, bakom öronen, på svansen och hanarnas testiklar. Naken Don är totalt naken och kalas också gummikatt.

5. Hårlösheten hos sphynx orsakas av en recessivt gen. Hos Don hårlösheten orsakas av en dominant gen. Detta gör att om man parar sphynx med en pälskatt blir aldrig nakna kattungar i första generationen. Om man parar Don med en pälskatt - en del ungar blir nakna.

6. Eftersom Don är mera naken än vanlig sphynx - klarar en del allergiker att ha Don bättre än sphynx.

7. Don är minst lika nyfiken och vänlig mot främmande människor. Don verkligen älskar människor och vill alltid vara med oss.

"Although one might think that the new breed will have lots of problems due to inbreeding etc, they are very strong, healthy cats. They are supercats!!!"